Czy Twoja organizacja dba o bezpieczeństwo użytkowników, danych, urządzeń i aplikacji?

Dane organizacji są jej najcenniejszym zasobem, jednak większość małych I średnich przedsiębiorstw nie rozumie pojęcia wrażliwości danych i nie potrafi skutecznie kontrolować dostępu do poufnych informacji.

Ochrona danych wymaga wielopoziomowego podejścia, które zaczyna się od najlepszych praktyk wieloskładnikowego uwierzytelniania użytkowników oraz wprowadzenia zasad zarządzania bezpiecznym dostępem do danych, urządzeń i aplikacji firmowych.

Wypełnij formularz i pobierz swój egzemplarz.

Czy Twoja organizacja posiada zintegrowany pakiet narzędzi zabezpieczających, które mogą:

  • Chronić swoich pracowników przed phishingiem?
  • Umożliwić pracownikom korzystanie z urządzeń mobilnych i pracę w domu?
  • Zapewnić pracownikom odpowiedni dostęp, jednocześnie nie dopuszczając hakerów?
  • Zabezpieczyć poufne dane biznesowe?